Дещо про цільове призначення земель

До складу земель України належать усі землі, які знаходяться у межах її території, у тому числі острови та землі, зайняті водними об’єктами. Землі за основним цільовим призначенням поділяються на певні категорії. Виходячи з цього кожна категорія земель має особливий правовий режим.

Чи можуть бути у власності нашої країни земельні ділянки, які знаходяться за межами її території?

Так, звичайно, законодавством передбачено, що Україна за межами її території може мати на праві державної власності земельні ділянки. Причому, їх правовий режим визначається законодавством тієї країни, на території якої вони знаходяться.

На які категорії поділяються землі нашої держави?

У Статті 19 Земельного кодексу України здійснено поділ земель України за основним цільовим призначенням на такі категорії:

 • землі сільськогосподарського призначення;
 • землі житлової та громадської забудови;
 • землі природно – заповідного та іншого природоохоронного призначення;
 • землі оздоровчого призначення;
 • землі рекреаційного призначення;
 • землі історико –культурного призначення;  
 • землі лісогосподарського призначення;
 • землі водного фонду;  
 • землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

На підставі чого здійснюється віднесення земельної ділянки до відповідної категорії? 

Віднесення земельних ділянок до відповідної категорії належить до компетенції органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Виходячи з цього здійснюється це на підставі їхнього рішення.   

Чи можна змінити цільове призначення земельної ділянки?

Звичайно, можна. Така зміна здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення. Зауважу, що залежно від того у державній чи комунальній власності є земельна ділянка, рішення з цього приводу приймаються органами державної влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

Яким чином здійснюється зміна цільового призначення земельної ділянки, які знаходяться у приватній власності?

Зміна цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у приватній власності, здійснюється за ініціативою їх власників. Вона  здійснюється:

 • сільською, селищною, міською радою  щодо земельних ділянок, які розташовані у межах населеного пункту,
 • районною державною адміністрацією щодо земельних ділянок, розташованих за межами  населених пунктів,
 • Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією щодо земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів, котрі не входять до території району, або за умови, що районна державна адміністрація не утворена.

Як відбувається зміна цільового призначення особливо цінних земель?

Зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається  лише для розміщення на них об’єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв’язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об’єктів соціально-культурного призначення, об’єктів, пов’язаних з видобуванням корисних копалин, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов’язаних з їх експлуатацією, а також у разі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, віднесення земель, які перебувають у складі земель сільськогосподарського призначення і торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від глибини, до земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення.

Віднесення особливо цінних земель державної чи комунальної власності, які перебувають у складі земель сільськогосподарського призначення і торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від глибини, до земель інших категорій здійснюється за погодженням з Верховною Радою України.

А зміна цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України. 

Чи є відповідальність за порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель?

За порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель можливе притягнення до відповідальності відповідно до закону громадян та юридичних осіб, винних у порушенні порядку встановлення та зміни цільового призначення земель. Окрім того, порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою для:

 • визнання недійсними рішень органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим,  Ради міністрів Автономної Республіки Крим, та органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам;
 • визнання недійсними угод щодо земельних ділянок;
 • відмови в державній реєстрації земельних ділянок або визнання реєстрації недійсною.