Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для розміщення культової споруди — церкви на вул. Гоголя у м. Бориславі

1.Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території для розміщення культової споруди – церкви на вул. Гоголя в м.Бориславі Дрогобицького району розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 23.09.2021 р. № 580.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання території площею – 0,8283 га.

В проекті врахований план зонування території м.Борислава, розроблений ФОП Столяров Ю.М. (м.Львів), генплан м.Борислава, розробленого ДП Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ, розташована в західній частині міста Борислав.

Проектована ділянка обмежена: з півночі — виробнича територія, із заходу та сходу – озеленення спеціального призначення, з півдня – землі садибної забудови.

2.Основні техніко-економічні показники

Територія охоплена ДПТ – 0,8283 га.

– площа проектованої ділянки для культової споруди – 0, 1000га;

– площа забудови -0,0137 га;

– площа мощення та твердого покриття -0,0646 га;

– площа озеленення – 0,021 га;

– площа ділянки межах червоних ліній та твердого покриття -0,1854 га

3.Відомості про замовника детального плану для розміщення культової споруди – церкви на вул. Гоголя в м.Бориславі Дрогобицького району

Замовник: Бориславська міська рада

Розробник: ТзОВ проектне об’єднання «УкрЗахідУрбанізація», Директор- Фамуляк Христина, ГАП- Фамуляк Христина.

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення культової споруди – церкви на вул. Гоголя в м.Бориславі Дрогобицького району

Місце ознайомлення з проектом ДПТ для розміщення культової споруди – церкви на вул. Гоголя в м.Бориславі Дрогобицького району – приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.

Строк ознайомлення 1 місяць.

5.Інформація про посадову   особу   органу   місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Баумкетнер Тарас.

6.Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7.Інформація стосовно запланованих  інформаційних  заходів (презентація,   прилюдне   експонування,   телевізійні   програми, публічні конференції тощо)

Інформація про ДПТ для розміщення культової споруди – церкви на вул. Гоголя в м.Бориславі Дрогобицького району здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів  містобудівної  документації  мають право подавати:

1) повнолітні  дієздатні  фізичні  особи,  які  проживають на території,  щодо якої розроблено відповідний проект  містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи,  об’єкти нерухомого майна яких розташовані на   території,   щодо   якої   розроблено   відповідний    проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку,  або  подані  після   встановленого   Бориславською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України “Про регулювання  містобудівної  діяльності”  (3038-17)  пропозиції подаються   громадянами   у   письмовому  вигляді  із  зазначенням прізвища,  ім’я  та  по  батькові,  місця проживання,   особистим підписом  і  повинні  містити  обґрунтування  з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил у Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42,  м. Борислав,  обл. Львівська, 82300.