№005-prv-2022 “Про намір передачі майна в оренду, шляхом проведення аукціону на вул. Коваліва, 42 у м. Бориславі”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

____________       Борислав     № ________

Про намір передачі майна в оренду,
шляхом проведення аукціону
на вул. Коваліва, 42 у м. Бориславі

Відповідно до статті 29, частини 6 статті 59 та частини 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 6 та статті 12 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, Положення про оренду майна Бориславської міської територіальної громади, затверджене рішенням Бориславської міської ради від 22.06.2021 № 392, беручи до уваги, клопотання КП «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» від 28 грудня 2021 та управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради від 04.01.2022 № 01-20/ , виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Передати в оренду шляхом проведення аукціону нежитлове приміщення загальною площею 14, 0 кв. м., за адресою: вул. Коваліва, 42, м. Борислав, Львівська область, терміном на 5 років.
2. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради (Бреньо Любомир), розробити та опублікувати в електронній торговій системі оголошення про передачу майна зазначеного в пункті 1 цього рішення в оренду на аукціоні, а також вчиняти інші дії, необхідні для проведення та завершення електронного аукціону, встановлені Законом України “Про оренду державного та комунального майна” та Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Андросов Андрій).

Міський голова                                                                             Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments