№010-prv-2021″Про схвалення проєкту Програми організації і проведення оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян Бориславської міської територіальної громади у 2021 році”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

2021 року             Борислав                №___

Про схвалення проєкту Програми організації і проведення оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян Бориславської міської територіальної громади у 2021 році

Відповідно до п.1 ч.2 ст.52, ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №175 (із змінами), беручи до уваги доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі міської ради Попеля Лева від 28.12.2020 року, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Схвалити проєкт Програми організації і проведення оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян Бориславської міської територіальної громади у 2021 році, що додається.

2. Відділу економіки та торгівлі (Попель Лев) подати на затвердження міської ради проєкт Програми організації і проведення оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян Бориславської міської територіальної громади у 2021 році»

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа та заступника міського голови Солоненко Світлану, відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.

Міський голова                                                        Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments