№027-prv-2022 „Про надання дозволу на укладення договору міни будинку, право користування яким має малолітній *******, та де зареєстровано його місце проживання”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

__________ 2022 року Борислав № ___

Про надання дозволу на укладення договору міни будинку, право користування яким має малолітній *******, та де зареєстровано його місце проживання

Відповідно до п.п.4, п.б. ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 ст.177 Сімейного кодексу України, ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», ст.ст. 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», п.67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи подання начальника служби у справах дітей від 21 січня 2022 року №12, розглянувши звернення Кузан Юлії Михайлівни, Свищ Мар’яни Ігорівни, Мартич Галини Ігорівни, Кірди Лесі Євгенівни та долучені до них документи, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Дозволити Мартич Галині Ігорівни, Кірді Лесі Євгенівні, Свищ Мар’яні Ігорівні укласти договір міни належних їм на праві власності на підставі свідоцтв про право на спадщину за законом **** (по 1/24 кожній) часток у праві спільної часткової власності на будинок ****************, право користування яким має малолітній **********, ***** року народження, та в якому зареєстровано його місце проживання.

2. Дозволити Кузан Юлії Михайлівні (від її імені ************ згідно довіреності №****** від ********** року) укласти договір міни 3/24 часток у праві спільної часткової власності на будинок *********************************, які належать Мартич Галині Ігорівни, Кірді Лесі Євгенівні, Свищ Мар’яні Ігорівні згідно свідоцтв про право на спадщину за законом, право користування яким має малолітній **************, ************ року народження, та в якому зареєстровано його місце проживання.

3. Координацію за виконанням цього рішення покласти на службу у справах дітей міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Роксоляну Гарасимів.

Міський голова                                                         Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments