№038-prv-2022 „Про схвалення проєкту Програми розвитку фізичної культури та спорту Бориславської міської територіальної громади на 2022-2026 роки”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

______________________ Борислав № ___

Про схвалення проєкту Програми розвитку фізичної культури та спорту Бориславської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

Відповідно п.1 ч.2 ст.52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення міської ради від 23 грудня 2021 року №755 „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік”, беручи до уваги клопотання управління культури, молоді фізичної культури та спорту від 01.02.2022 р. №19, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Схвалити проєкт Програми розвитку фізичної культури і спорту Бориславської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, що додається;
2. Начальнику фінансового управління Петріву Юрію при формуванні бюджетів Бориславської міської територіальної громади передбачати кошти на реалізацію Програми згідно з п.1 рішення:
3. Доручити в.о.начальника управління культури, молоді фізичної культури та спорту Рахелю Володимиру подати проєкт Програми розвитку фізичної культури і спорту Бориславської міської територіальної громади на 2022-2026 роки на затвердження міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну.

Міський голова                                                                   Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments