№044-prv-2022 „Про утворення міждисциплінарної команди для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та затвердження її персонального складу”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

__________ 2022 року Борислав № ___

Про утворення міждисциплінарної команди
для організації соціального захисту дітей,
які перебувають у складних життєвих обставинах
та затвердження її персонального складу

Відповідно до п.п.2-1, п.б. ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», ст.23-1 Закону України «Про охорону дитинства», ст.56 Цивільного кодексу України, керуючись порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», п.20 порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №585 від 01.06.2020 року «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах», з метою забезпечення інтересів дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Утворити міждисциплінарну команду для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та затвердити її персональний склад, згідно з додатком.

2. Надати службі у справах дітей Бориславської міської ради повноваження організовувати діяльність міждисциплінарної команди шляхом формування її персонального складу для забезпечення соціального захисту кожної дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, із суб’єктів виявлення та/або організації соціального захисту дітей, проведення засідань міждисциплінарної команди.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Роксоляну Гарасимів.

Міський голова                                        Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments