№055-prv-2022 „Про продовження договору оренди нежитлового приміщення з фізичною особою-підприємцем Мацигін О.М.”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
___________________Борислав № ________

Про продовження договору
оренди нежитлового приміщення
з фізичною особою-підприємцем
Мацигін О.М.

Відповідно до статті 29, та частини 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Бориславської міської територіальної громади, затвердженої рішенням міської ради від 25 листопада 2021 р. № 695, Положення про оренду комунального майна Бориславської міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 22.06.2021р. № 392, беручи до уваги заяву фізичної особи-підприємця Мацигін Ольги Миколаївни від 26.01.2022р та клопотання управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради від 07.02.2022 року № 01-20/41, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Продовжити термін дії договору оренди від 01.07.2019 року №38-ВКМ з фізичною особою-підприємцем Мацигін Ольгою Миколаївною на нежитлове приміщення, загальною площею 21,7 кв. м, що знаходиться за адресою: вул. Коваліва, 42, м. Борислав, Львівська обл., для розміщення аптеки у приміщенні лікувально-профілактичного закладу, терміном на 2 роки 11місяців.
2. Комунальному некомерційному підприємству “Центральна міська лікарня м. Борислава” (Головчак Віталій) укласти додатковий договір про продовження договору оренди відповідно до пункту 1 цього рішення, шляхом викладення договору оренди в новій редакції згідно з примірним договором оренди затвердженим рішенням міської ради від 21.01.2021р. № 51.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Андросов Андрій).

Міський голова                                                        Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments