№064-prv-2022 „Про схваленя Паспорта на 2022 рік програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Бориславській міській територальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 15 квітня 2021 року № 101”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

___________2022 року Борислав №_______

Про схваленя Паспорта на 2022 рік програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Бориславській міській територальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 15 квітня 2021 року № 101

Відповідно до п.1 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», ст.25 Закону України «Про охорону дитинства», ст.ст.7, 32,33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, рішення Львівської обласної ради від 18.02.2021 року № 55 «Про затвердження Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Львівській області на 2021-2025 роки», рішення Бориславської міської ради від 20.04.2021 року №249 «Про затвердження програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа в Бориславській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки», рішення Бориславської міської ради від 23.12.2021 року №755 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік», беручи до уваги подання начальника служби у справах дітей Ганни Подставек від 14.02.2022 року, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити Паспорт на 2022 рік програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Бориславській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 15.04.2021 року №101, згідно з додатком.

2. Координацію за виконанням цього рішення покласти на службу у справах дітей міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну.

Міський голова                                         Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments