№065-prv-2022 „Про продовження договору оренди комунального майна з закладом культури “Бориславська публічна бібліотека”, без проведення аукціону”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
___________________Борислав № ________

Про продовження договору оренди комунального майна з закладом культури “Бориславська публічна бібліотека”, без проведення аукціону

Відповідно до статті 29, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15, ч. 2 статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, Положення про оренду майна Бориславської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Бориславської міської ради від 22.06.2021 р. № 392, беручи до уваги заяву закладу культури “Бориславська публічна бібліотека” від 28 січня 2022 року № 9 та клопотання управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури від 07 лютого 2022 року № 01-20/42, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Продовжити договір оренди від 01 червня 2012 року № 9, нежитлових приміщень під індексами 1, 2, 3, 4, 11 загальною площею 77,6 кв. м, за адресою: вул. Дрогобицька, 439, м. Борислав, Львівська область, закладу культури “Бориславська публічна бібліотека”, з орендною платою 1 грн. в рік, без проведення аукціону, терміном на 5 років.
2. Включити до переліку другого типу об’єкт оренди, зазначений у пункті 1 цього рішення.
3. Органу самоорганізації населення квартальний комітет “Губичі” (Багрій Тарас), укласти додатковий договір оренди про продовження договору оренди відповідно до пункту 1 цього рішення , шляхом викладення договору оренди у новій редакції згідно з примірним договором оренди затвердженим рішенням міської ради від 21.01.2021 року № 51.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Андросов Андрій).

Міський голова                                     Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments