№066-prv-2022 „Про намір передачі майна в оренду шляхом проведення аукціону за адресою: вул. Шевченка, 25, м. Борислав, Львівська обл.”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
___________________Борислав № ________

Про намір передачі майна в оренду
шляхом проведення аукціону за
адресою: вул. Шевченка, 25,
м. Борислав, Львівська обл.

Відповідно до статті 29, частини 6 статті 59 та частини 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 6 та статті 12 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, Положення про оренду майна Бориславської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Бориславської міської ради від 22.06.2021 р. № 392, беручи до уваги клопотання комунального підприємства “Кінотеатр”Каменяр” від 16.02.2022 року № 20 та управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради від 17.02.2022 року №01-20/65, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Передати в оренду шляхом проведення аукціону нежитлові приміщення під індексами 4, 8, 9 загальною площею 40,5 кв. м, що розташовані у підвальній частині нежитлової будівлі (будівлі кінотеатру “Каменяр”) за адресою: вул. Шевченка, 25, м. Борислав, Львівська область, терміном на 5 років.
2. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради (Любомир Бреньо), розробити та опублікувати в електронній торговій системі оголошення про передачу майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, в оренду на аукціоні, а також вчиняти інші дії, необхідні для проведення та завершення електронного аукціону, встановлені Законом України “Про оренду державного та комунального майна” та Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Андросов Андрій).

Міський голова                                               Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments