№078-prv-2019 „Про надання статусу дитини-сироти та встановлення піклування над неповнолітнім ***”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

___________2019 року             Борислав              №_______

Про надання статусу дитини-сироти та встановлення піклування над неповнолітнім *********************
Відповідно до п.п.4 п.б ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 63, 74 Цивільного кодексу України, ст. 244 Сімейного кодексу України, п.п. 42, 43 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи подання начальника служби у справах дітей Бориславської міської ради від 14.03.2019 року №122, розглянувши заяву гр***** та долучені до неї документи про встановлення піклування над дитиною, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати статус дитина-сирота неповнолітньому **********.

2. Встановити піклування над неповнолітнім ***********, який зареєстрований за адресою: вул. *****************.

3. Призначити гр.*****************, *******року народження, яка зареєстрована та проживає за адресою вул***************** Львівської області піклувальником над неповнолітнім ***********************

4. Координацію за виконанням цього рішення покласти на службу у справах дітей міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.В.Гарасимів.

Міський голова                                                         І.Р.Яворський

Вкладення