№095-prv-2019 „Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання *************** для їх тимчасового виїзду за межі Україн”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

__________ 2019 року           Борислав                  № ___

Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання *************** для їх тимчасового виїзду за межі України

Розглянувши висновок про підтвердження місця проживання дітей Іпаті Олександра Борисовича, 20 червня 2007 року народження, та Іпаті Тараса Борисовича, 16 вересня 2004 року народження, для їх тимчасового виїзду за межі України, заяву ****расівни, документи, передбачені пунктом 721 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», інші документи, зібрані службою у справах дітей, встановлено, що діти, зареєстровані та проживають разом з заявником за адресою: вул********************* область.
Враховуючи викладене, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні, ч.2, ст.19, ч.5 ст.157 Сімейного кодексу України, відповідно до протоколу №5 від 01.04.2019 року засідання комісії з питань захисту прав дитини, беручи до уваги відсутність інформації про наявність рішення суду про визначення місця проживання дитини з іншим із батьків або відкриття провадження у справі щодо визначення місця проживання дитини, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити висновок служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дітей ********************, **************року народження, та *************, *********** року народження, разом з матір’ю ****************** для їх тимчасового виїзду за межі України.

2.Рішення діє протягом одного року з дня набрання ним чинності.

3. Координацію за виконанням цього рішення покласти на службу у справах дітей міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.В.Гарасимів.

Міський голова                                            І.Р.Яворський

Attachments