№098-prv-2021 „Про надання статусу дитини-сироти неповнолітній *************, малолітньому *************, встановлення піклування (опіки) над ними, та їх житлом і майном”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

_________2021 року Борислав №_______

Про надання статусу дитини-сироти неповнолітній *************, малолітньому *************, встановлення піклування (опіки) над ними, та їх житлом і майном

Відповідно до п.п.4 п.б ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.1,ст.5 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст.ст. 63,74 Цивільного кодексу України, ст. 244 Сімейного кодексу України, п.п. 21,22,42,43 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи подання начальника служби у справах дітей Бориславської міської ради Ганни Подставек від 05.04.2021 року №116, звернення ********, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати статус дитина-сирота неповнолітній ******************, ************** року народження, малолітньому **********************, ***************року народження, одинока мати яких померла.

2. Призначити *************************, ****************** року народження, піклувальником над неповнолітньою ********************* та опікуном над малолітнім ***************, та опіку над їх житлом та майном.

3. Координацію за виконанням цього рішення покласти на службу у справах дітей міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Роксоляну Гарасимів.

Міський голова                                                 Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments