1006-mr6-2019 “Про внесення змін в додатки 1,2,3,5,6 до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
04 жовтня 2019 року Борислав №____

Про внесення змін в додатки 1,2,3,5,6 до
рішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним та спеціальним фондом.

Відповідно до п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 03 жовтня 2019 року №___та офіційний висновок фінансового управління міської ради від 01 жовтня 2019 року №01-35/828, міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до пп.1,2 п.1 рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», а саме:
1.1) У підпункті 1 пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 9635445 гривень, у тому числі: обсяг доходів за загальним фондом на суму 9635445 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі 374552023 гривень , в тому числі обсяг доходів :
– загального фонду міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 342740407 гривень 53 копійки;
– спеціального фонду бюджету в сумі 31811616 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 25715816 гривень» .
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 9635445 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 9526445 гривень, спеціальним фондом збільшити на суму 109000 гривень, згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 377847548 гривень 53 копійки, у тому числі обсяг видатків:
– за загальним фондом міського бюджету у сумі 331412376 гривень 53 копійки;
– за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 46435172 гривень, у тому числі видатки за бюджетом розвитку у сумі 39760372 гривень за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Збільшити профіцит по загальному фонду міського бюджету міста Борислава на суму 1520445 гривень за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) в сумі 1520445 гривень.
Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 1520445 гривень , джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1520445 гривень »
1.3) Додаток 2 , що був невід’ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».

2. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об’єктами у 2019 році згідно з додатком 4.

3. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році згідно з додатком 5.

4. Вважати додатки 1-5 до цього рішення невід’ємною його частиною.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.С.Садлівського , заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиського).

Міський голова І.Р.Яворський

Attachments