1007-mr6-2019 “Про дозвіл Бориславській державній гімназії на внесення змін до кошторису доходів і видатків за загальним фондом”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2019 року Борислав №

Про дозвіл Бориславській державній гімназії
на внесення змін до кошторису доходів
і видатків за загальним фондом

Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від ________________ 20¬¬___р., беручи до уваги клопотання Бориславської державної гімназії від 02 жовтня № 152, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити Бориславській державній гімназії внести зміни до кошторису доходів і видатків за загальним фондом, збільшивши кошторисні призначення за КПКВК 0611020 за КЕКВ 2230«Продукти харчування» на суму 16000,00 грн.; КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 14725,00грн.

за рахунок зменшення кошторисних призначень за КПКВК 0611020; КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» -17500,00 грн. ;КЕКВ 2210 «Предмети,обладнання та інвентар»10000,00грн.; КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 3225,00 грн.

2. Фінансовому управлінню міської ради (Ю.Петрів) проводити фінансування відділу освіти міської ради відповідно до п.1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Р.Гарасимів та С.Солоненко ,згідно з розподілом їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський)

Міський голова І.Р.Яворський

Attachments