№103-prv-2019 „Про погодження управлінню праці та соціального захисту населення міської ради внесення змін до кошторису доходів та видатків за загальним фондом на 2019 рік”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

_________________              Борислав               № ____

Про погодження управлінню праці та соціального захисту населення міської ради внесення змін до кошторису доходів та видатків за загальним фондом на 2019 рік

Відповідно до п.8.ст.23 Бюджетного кодексу України, пп.1 п. а ч. 1 ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги доповідну записку начальник управління праці та соціального захисту населення І. Цапів від 11 квітня 2019 року № 513, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
Погодити управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (І.Цапів) внесення змін до річного кошторису доходів і видатків за загальним фондом на 2019 рік:
збільшивши кошторисні призначення:
за КПКВК 0813087 (надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях) КЕКВ 2730 (Інші виплати населенню) на суму 5 000 000,00 грн. (п’ять мільйонів гривень 00 коп.)
зменшивши кошторисні призначення:
за КПКВК 0813043 (надання допомоги при народженні дитини) КЕКВ 2730 (інші виплати населенню) на суму 5 000 000,00 грн. (п’ять мільйонів гривень 00 коп.)

2. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (І. Цапів) підготувати на затвердження ради рішення про внесення змін до річного кошторису доходів та видатків за загальним фондом.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Р. Гарасимів та С. Солоненко відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.

Міський голова                                                         І.Р.Яворський

Attachments