1035-mr6-2019 “Про припинення членства в Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна»”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

листопада 2019 року Борислав №____

Про припинення членства в
Асоціації органів місцевого самоврядування
«Єврорегіон Карпати – Україна»

Відповідно до п.21 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення №91 від 07.11.2019 року Загальних зборів Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна», у зв’язку з ініціюванням створення Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку», міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Припинити членство в Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати –Україна» з моменту прийняття рішення міської ради.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина та постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку (І.Книш)

Міський голова І. Яворський

Attachments