№116-prv-2019 “Про погодження Цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2019 рік”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

2019 року Борислав №

Про погодження Цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2019 рік

Відповідно до пп. 1 п. а ч. 1 ст. 27, пп.2 п. а ч. 1 ст. 38 та п.1 ч.2 ст. 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання доручення міського голови від 06.03.2019 №13 та з метою срияння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Збройних сил України та Національної гвардії України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь в операції об’єднаних сил (антитерористичній операції), виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити Цільову програму покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2019 рік.

2. Доручити відділу правового забезпечення міської ради (О. Тахтарова) подати на затвердження міської ради Цільову програму покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2019 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому І. Кобилецького та заступника міського голови С. Солоненко відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.

Міський голова І.Р. Яворський

ПОГОДЖЕНО:
рішенням виконавчого комітету
від _____________№ ________

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2019 рік.
1. Загальні положення
Цільова програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі на 2019 рік (надалі-Програма), розроблена у відповідності до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оборону України”, “Про Національну гвардію України”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та на виконання Указу Президента України від 11.02.2016 №44/2016 “Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардї України та Державної прикордонної служби України”, постанови Верховної ради України від 06.05.2014 № 1238-VII “Про додаткові заходи щодо заміщення обороноздатності та безпеки держави” з метою сприяння матеріально-технічному забезпеченню військвих частин Збройних Сил України та Національної гвардії України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь в атитерористичній операції.
2. Мета Програми
Метою Програми є:
-забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки;
-сприяння піднесенню престижу військової служби; сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності держави;
-сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь у антитерористичній операції;
-розв’язання соціально-побутових проблем військовослужбовців; задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців; налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва.
3. Відповідальний виконавець Програми.
Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Бориславської міської ради.
4. Завдання і напрямки реалізації Програми.
Завдання програми передбачає комплексне розв’язання у невідкладному порядку проблем поліпшення стану матеріально-технічного забезпеченні військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь в антитерористичній операції.
Основні завдання програми:
– покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Національної гвардії України в м. Дрогобичі.
–розв’язання соціально-побутових проблем військовослужбовців.
5. Фінансове забезпечення Програми.
Фінансування міської цільової програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються згідно розрахунків в міському бюджеті, згідно із додатком.
6. Очікувані результати виконання Програми.
В результаті виконання програми очікується:
-створення належних житлово-побутових умов для проживання військовослужбовців військово частини 3002 Національної гвардії України в місті Дрогобичі;
– якісне та ефективне виконання службово – бойових завдань призначенням, захисту державного суверенітету і незалежності України, охорона громадського порядку.
7. Координація та контроль за ходом виконанням Програми.
Виконавцями Програми є виконавчий комітет Бориславської міської ради.
Координацію та загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснюють заступники міського голови у межах своїх повноважень.

Керуючий справами виконкому І.М. Кобилецький

Attachments