1197-mr6-2020 “Про затвердження внесення змін до Програми розвитку туризму та рекреації в місті Бориславі на 2019 – 2021 роки”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
_________ 2020 року Борислав № _____

Про затвердження внесення змін до
Програми розвитку туризму та рекреації
в місті Бориславі на 2019 – 2021 роки

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про туризм», враховуючи рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від ___ лютого 2020 року № ____, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від _________2020 року №_____, рішення постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї і молоді, фізкультури і спорту від ________2020 року № ______ та доповідну записку головного спеціаліста відділу розвитку міста І.Рязанової від 16 вересня 2020 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити внесення змін до Програми розвитку туризму та рекреації в місті Бориславі на 2019 – 2021роки (надалі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 14 листопада 2019 року № 2158, а саме: п.1 додатку 2 до Програми у частині переліку заходів щодо реалізації Програми на 2020 рік читати у новій редакції, що додається.
2. Фінансовому управлінню Бориславської міської ради (Ю.Петрів) забезпечити фінансування Програми розвитку туризму та рекреації в місті Бориславі на 2019 – 2021роки в межах коштів, передбачених Програмою.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С.Солоненко та постійні комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський) та з питань освіти, культури, сім’ї і молоді, фізкультури і спорту (А.Спас).

Міський голова І. Яворський

Attachments