1205-mr6-2020 “Про дозвіл відділу освіти міської ради на внесення змін до кошторису доходів і видатків за загальним та спеціальним фондами”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

2020р Борислав №

Про дозвіл відділу освіти міської ради
на внесення змін до кошторису доходів
і видатків за загальним та спеціальним
фондами

Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги клопотання відділу освіти міської ради від 21 жовтня 2020року №01-18/549, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити відділу освіти Бориславської міської ради внести зміни до кошторису доходів і видатків за загальним та спеціальним фондами, збільшивши кошторисні призначення за КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 170000грн., та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 43700 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 600 грн., КПКВК 0611020 (НВК) «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, гімназіями)» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 6000грн., КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» на суму 18500 грн., КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 18500 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 5200 грн., КПКВК 0611020 (Школи субвенція) «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, гімназіями)» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 500000 грн., КПКВК 611020 (Школи МБ) «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, гімназіями)» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 177251 грн. та КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» на суму 72814 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти і перев’язувальні матеріали» на суму 3700грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 2500грн., КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 37000 грн., КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» на суму 13305 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти і перев’язувальні матеріали» на суму 3000 грн., КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 57000 грн., та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 25900 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 1150грн., КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 70000грн., КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» на суму 27056 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 9000 грн.
за рахунок зменшення кошторисних призначень за КПКВК 0611020(Школи МБ) «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, гімназіями)» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 457000 грн., та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 38800 грн., КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 24770грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 11700грн., КПКВК 0611020(НВК) «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, гімназіями)» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 18500 грн., КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 8200 грн., КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 600грн., КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 1150грн., КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 340000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 30800 грн., КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 327656 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 3000 грн.

2. Фінансовому управлінню міської ради (Петрів Юрій) проводити фінансування відділу освіти міської ради відповідно до п.1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments