1213-mr6-2020 “Про затвердження Програми реалізації проєкту «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі і України» “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Борислав №_____

Про затвердження Програми реалізації проєкту «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі і України»
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від ___ листопада 2020 року № ___ та рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від ___________2020 р. № _____, доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі міської ради Лева ПОПЕЛЯ від 20 листопада 2020 року, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму реалізації проєкту «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі і України», що додається.
2. Делегувати виконавчому комітету Бориславської міської ради повноваження розпорядника коштів Програми реалізації проєкту «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі і України».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Світлану СОЛОНЕНКО та Роксоляну ГАРАСИМІВ згідно з розподілом їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments