№122-prv-2021 „Про схвалення проекту Програми забезпечення охорони об’єктів комунальної власності”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
________________ Борислав № ________

Про схвалення проекту Програми
забезпечення охорони об’єктів
комунальної власності

Відповідно до пп. 1 п. а ч. 1 статті 27, п. 1 ч.2 ст. 52, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, рішення Бориславської міської ради від 22.12.2020 р. № 9 “Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік”, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від __________ №_____, рішення постійної комісії з питань комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від ___________№_____, клопотання управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури від 27.04.2021 р. № 01-20/186 та з метою забезпечення збереження комунального майна, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Схвалити проект Програми забезпечення охорони об’єктів комунальної власності, що додається.

2. Доручити управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради (Кікіс Роман) подати на затрердження міської ради Програму забезпечення охорони об’єктів комунальної власності.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія, заступника міського голови Гарасимів Роксоляну.

Міський голова                                                                    Ігор ЯВОРСЬКИЙ