№123-prv-2019 „Про погодження звіту про виконання бюджету міста Борислава за січень-березень 2019 року”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

2019 року           Борислав                №

Про погодження звіту про виконання
бюджету міста Борислава за січень-березень
2019 року.

Відповідно до ч.4.ст.80 Бюджетного кодексу України, керуючись п.а , п.1, ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт про підсумки виконання бюджету міста Борислава за січень-березень 2019 року, беручи до уваги листа начальника фінансового управління міської ради Ю.І.Петріва від 26 квітня 2019 року №01-35/295 , виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ :
1) Рекомендувати міській раді затвердити звіт начальника фінансового управління Бориславської міської ради Ю.І.Петріва про підсумки виконання бюджету міста Борислав за січень-березень 2019 року за доходами в сумі 102455,2 тис.грн., в тому числі за загальним фондом в сумі 95712,4 тис.грн. і спеціальним фондом в сумі 6742,8 тис.грн., за видатками в сумі 95293,0 тис.грн., в тому числі за загальним фондом в сумі 90695,6 тис.грн. та спеціальним фондом в сумі 4597,4 тис.грн. затвердити згідно з додатком.

2) Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (Т.Б.Баумкетнер) :
2.1) Вжити заходів щодо недопущення зменшення надходжень до бюджету мыста Борислава орендної плати за комунальне майно у порівнянні з минулим роком.
2.2) Забезпечити виконання планових показників за надходженнями від відчудження майна , що знаходиться у комунальній власності та від надходжень від орендної плати.
2.3) Забезпечити виконання плану надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності.
2.4) Забезпечити контроль за своєчасністю заключення та передачею на облік в Дрогобицьке управління головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
2.5) Покращити виконання плану надходжень від орендної плати за земельні ділянки , що перебувають у комунальній власності , не допускаючи при цьому зменшення надходжень у порівнянні з минулим роком
2.6) Покращити адміністрування плати за землю протягом року.

3) Комісії з питань забезпечення і повноти своєчасності сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати , пенсій і стипендій та інших соціальних виплат (С.Д.Солоненко):
3.1) Проводити роботу із погашення заборгованості із заробітної плати та сплати платежів до бюджетів усіх рівнів.
3.2) Спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області проводити заслуховування керівників підприємств та організацій , які зменшили сплату податків до місцевих бюджетів в порівнянні з відповідним періодом минулого року та у яких мінімальна заробітна плата менше визначеного законодавством мінімального рівня.
3.3) Активізувати роботу комісії в частині збільшення кількості обстежень суб”єктів підприємницької діяльності , що здійснюють діяльність на території міста Борислава.
3.4) Проводити заслуховування платників акцизного податку, що дупустили зменшення надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
3.5) Проводити постійний моніторинг сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста Борислава з метою виявлення фактів зміни зарахування даного надходження до інших бюджетів.

4) Рекомендувати головному управлінню Державної фіскальної служби у Львівській області вжити заходів щодо :
4.1) Погашення наявної та недопущення винекнення поточної заборгованості з платежів до бюджету міста Борислава.
4.2) Повноти оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, виявлення фактів уникнення від оподаткування, недопущення збільшення заборгованості перед бюджетом міста Борислава та забезпечити виконання планових показників із надходжень до бюджету.
4.3) Виявлення найманих працівників, праця яких використовується роботодавцями без належного їх оформлення.
4.4) Забезпечення щомісячного моніторингу нарахування і сплати акцизного податку з кінцевих продаж .
4.6) Забезпечення виконання планових показників по податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок.
4.7) Забезпечення виконання планових показників , затверджених у бюджеті міста Борислава.

5) Фінансовому управлінню міської ради (Ю.І.Петрів) :
5.1) Спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області посилити роботу з легалізації виплати заробітної плати у небюджетній сфері, вжити заходів щодо забезпечення в повному обсязі надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету.
5.2) Запровадити постійний контроль за правильністю зарахування податків та платежів до бюджету міста Борислава і забезпечити вчасне виявлення та усунення випадків неправильного зарахування доходів бюджету.
5.3) Здійснювати:
– аналіз фактичних надходжень податків і зборів (податку на доходи фізичних осіб, податку на майно відмінне від земельної ділянки, податку на майно в частині плати за землю, єдиного податку) до бюджету міста Борислава у розрізі платників;
– аналіз фактичних надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
– аналіз власних надходжень бюджетних установ;
– постійний контроль за споживанням енергоносіїв в натуральних одиницях по бюджетних установах , що фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Борислава;
– щомісячний моніторинг фонду заробітної плати установ , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава;
– щомісячно здійснювати прогнозний розрахунок балансу фінансових ресурсів для оперативного контролю за станом виконання бюджету міста Борислава;
– щомісячний контроль за виконанням плану заходів щодо збалансування бюджету міста Борислава;
– щомісячний моніторинг виконання Плану заходів щодо виконання видаткової частини міського бюджету міста Борислава у 2019 році, затвердженого розпорядженням міського голови від 07 лютого 2019 року №33-р зі змінами та доповненнями.

6. Відділу освіти міської ради (Е.З.Качмарчик):
6.1) Встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання бюджетними установами , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава , енергоносіїв у натуральних одиницях.
6.2) Домогтися до кінця 2019 року збільшення обсягу власних надходжень.
6.3) Провести попереднє обговорення комплектації шкільної мережі на 2019/2020 навчальний рік з урахуванням наявного фінансового ресурсу, не допускати необґрунтованого збільшення класів та зменшення учнів у них.
6.4) Забезпечити виконання Плану заходів щодо виконання видаткової частини міського бюджету міста Борислава у 2019 році, затвердженого розпорядженням міського голови від 07 лютого 2019 року №33-р зі змінами та доповненнями.
6.5) В термін до 01 липня 2019 року вжити заходів , щодо погашення дебіторської заборгованості по установах освіти за спожиті енергоносії.
6.6) В термін до 01 червня 2019 року провести аналіз штатної чисельності працівників , які працюють на умовах неповної зайнятості та вжити заходів щодо зменшення витрат на сплату єдиного внеску.
6.7) Забезпечити цільове та ефективне витрачання коштів субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої осіти «Нова українська школа».
6.8) Забезпечити цільове та ефективне витрачання коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами .

7) Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради (О.Л.Левицький):
7.1) Забезпечити контроль за використанням коштів бюджету міста Борислава, що виділяються на фінансування програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста не допускаючи при цьому реєстрації та взяття на облік бюджетних зобов’язань без відповідних бюджетних призначень.

8) Комунальному некомерційному підприємству “Центральна міська лікарня міста Борислава” Бориславської міської ради (В.С.Головчак):
8.1) Встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання бюджетними установами , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава , енергоносіїв у натуральних одиницях.
8.2) Забезпечети дотримання вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2016 року №51 «Про затвердження методики щодо забезпеченнями стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тисяч населення».
8.3) З метою ефективного використання бюджетних коштів в частині доплати до мінімального соціального внеску в термін до 01 червня 2019 року проаналізувати кількість працівників , які працюють на умовах неповної зайнятості та вжити заходи щодо їх зменшення.
8.4) Забезпечити виконання Плану заходів щодо виконання видаткової частини міського бюджету міста Борислава у 2019 році, затвердженого розпорядженням міського голови від 07 лютого 2019 року №33-р зі змінами та доповненнями

9) Управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради (Р.В.Тарнавському) :
9.1) Забезпечити виконання Плану заходів щодо виконання видаткової частини міського бюджету міста Борислава у 2019 році, затвердженого розпорядженням міського голови від 07 лютого 2019 року №33-р зі змінами та доповненнями
9.2) В термін до 01 червня 2019 року провести аналіз штатної чисельності працівників , які працюють на умовах неповної зайнятості та вжити заходів щодо зменшення витрат на сплату єдиного внеску.
9.3) Домогтися до кінця 2019 року збільшення обсягу власних надходжень

10) Зазначено вище розпорядникам бюджетних коштів (І.М.Цапів , Н.Й.Штереб, В.Й.Плоскодняк, Т.Б.Баумкетнер) :
10.1) Здійснювати контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів та вживати заходів щодо недопущення зростання протермінованої дебіторської та кредиторської заборгованості.
10.2) Не допускати взяття на облік зобов’язань, які не підтверджені відповідними кошторисними призначеннями.
10.3) Встановити ефективний контроль за використанням енергоресурсів та забезпечити дотримання доведених натуральних норм бюджетними установами міста .
10.4) виконання Плану заходів щодо виконання видаткової частини міського бюджету міста Борислава у 2019 році, затвердженого розпорядженням міського голови від 07 лютого 2019 року №33-р зі змінами та доповненнями.

10.5) Домогтися до кінця 2019 року збільшення обсягу власних надходжень .

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.С.Садлівського, заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарсимів, згідно з розподілом їх функціональних.

Міський голова                                                            І.Р.Яворський.

Attachments