№123-prv-2021 „Про схвалення звіту про виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади за січень-березень 2021 року”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

2021 року Борислав №

Про схвалення звіту про виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади за січень-березень 2021 року

Відповідно до ч.4.ст.80 Бюджетного кодексу України, керуючись п.а , п.1, ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт начальника фінансового управління міської ради Петріва Юрія про підсумки виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади за січень-березень 2021 року, беручи до уваги листа начальника фінансового управління міської ради Петріва Юрія від 27 березня 2021 року №01-35/208 , виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1) Схвалити звіт начальника фінансового управління Бориславської міської ради Петріва Юрія про підсумки виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади за січень-березень 2021 року, в тому числі:
1.1) за доходами в сумі 75892,0 тис.грн., за загальним фондом в сумі 73684,6 тис.грн. і спеціальним фондом в сумі 2207,4 тис.грн.;
1.2) за видатками в сумі 61990,1 тис.грн., в тому числі за загальним фондом в сумі 60525,2 тис.грн. та спеціальним фондом в сумі 1464,9 тис.грн., що додається

2) Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (Кікіс Роман) :
2.1) Вжити заходів щодо недопущення зменшення надходжень до бюджету Бориславської міської територіальної громади орендної плати за комунальне майно у порівнянні з минулим роком.
2.2) Забезпечити:
виконання планових показників за надходженнями від відчудження майна, що знаходиться у комунальній власності та від надходжень від орендної плати;
виконання планових показників від продажу землі;
виконання плану надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
облік за наданням земельних ділянок в оренду чи користування юридичним та фізичним особам;
контроль за своєчасністю заключення та передачею на облік в Дрогобицьке управління головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
виконання плану надходжень від орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності, не допускаючи при цьому зменшення надходжень у порівнянні з минулим роком;
належний контроль за збереженням майна, що перебуває у комунальній власності.

3) Комісії з питань забезпечення і повноти своєчасності сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій і стипендій та інших соціальних виплат (Солоненко Світлана) проводити:
роботу із погашення заборгованості із заробітної плати та сплати платежів до бюджетів усіх рівнів;
заслуховування платників акцизного податку, що дупустили зменшення надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;
постійний моніторинг сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету територіальної громади з метою виявлення фактів зміни зарахування даного надходження до інших бюджетів;
3.1) заслуховувати спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкової служби у Львівській області керівників підприємств та організацій , які зменшили сплату податків до бюджетів територіальних громади в порівнянні з відповідним періодом минулого року та у яких мінімальна заробітна плата менше визначеного законодавством мінімального рівня;
3.3) активізувати роботу комісії в частині обстежень суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність на території міської територіальної громади.

4) Рекомендувати головному управлінню Державної податкової служби у Львівській області вжити заходів щодо :
погашення наявної на 01.04.2021 року та недопущення виникнення поточної заборгованості з платежів до бюджету територіальної громади.
повноти оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, виявлення фактів уникнення від оподаткування, недопущення збільшення заборгованості перед бюджетом міської територіальної громади та забезпечити виконання планових показників із надходжень до бюджету.
4.1) Забезпечити :
виявлення найманих працівників, праця яких використовується роботодавцями без належного їх оформлення;
щомісячний моніторинг нарахування і сплати акцизного податку з кінцевих продаж;
виконання планових показників по податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок;
виконання планових показників, затверджених у бюджеті територіальної громади;
виконання вимог доручення голови Львівської облдержадміністрації від 02.04.2021 року в частині обміну інформацією необхідної для розширення бази оподаткування.

5) Фінансовому управлінню міської ради (Петрів Юрій) :
5.1) спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкової служби у Львівській області:
посилити роботу з легалізації виплати заробітної плати у небюджетній сфері, вжити заходів щодо забезпечення в повному обсязі надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету;
на виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» провести роботу з платниками податків щодо погашення податкового боргу до бюджету територіальної громади, який склався на 01 листопада 2020 року до бюджету Бориславської міської територіальної громади;
5.2) запровадити постійний контроль за правильністю зарахування податків та платежів до бюджету міської територіальної громади і забезпечити вчасне виявлення та усунення випадків неправильного зарахування доходів бюджету;
5.3) здійснювати:
аналіз фактичних надходжень податків і зборів (податку на доходи фізичних осіб, податку на майно відмінне від земельної ділянки, податку на майно в частині плати за землю, єдиного податку) до бюджету міської територіальної громади у розрізі платників;
аналіз фактичних надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
аналіз власних надходжень бюджетних установ;
постійний контроль за споживанням енергоносіїв в натуральних одиницях по бюджетних установах, що фінансуються за рахунок коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади;
щомісячний моніторинг фонду заробітної плати установ, що фінансуються за рахунок бюджету територіальної громади;
щомісячно моніторинг виконання розпорядження міського голови від 22 березня 2021 року № 68-р «Про затвердження Плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці».

6. Відділу освіти міської ради (Качмарчик Елла):
6.1) Встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання установами освіти, що фінансуються за рахунок бюджету міської територіальної громади, енергоносіїв у натуральних одиницях.
6.2) Забезпечити:
погашення дебіторської заборгованості, яка виникла по власних надходженнях установ освіти, зокрема платі за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01 квітня 2021 року;
попереднє обговорення комплектації шкільної мережі на 2021/2022 навчальний рік з урахуванням наявного фінансового ресурсу, не допускати необґрунтованого збільшення класів та зменшення учнів у них;
виконання розпорядження міського від 22 березня 2021 року № 68-р «Про затвердження Плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці»;
цільове та ефективне витрачання коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;
не допущення виникнення простроченої кредиторської заборгованості по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам оплата праці , яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції;
в термін до 01.06.2021 року вивчення питання доцільності функціонування дитячого будинку «Оріана».
6.3) В термін до 01 липня 2021 року розробити заходи, щодо погашення дебіторської заборгованості по установах освіти за спожиті енергоносії.

7) Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради (Левицький Олег):
7.1) забезпечити:
контроль за цільовим використанням коштів бюджету територіальної громади, що виділяються на фінансування програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територіальної громади не допускаючи при цьому реєстрації та взяття на облік бюджетних зобов’язань без відповідних бюджетних призначень;
контроль за відображенням в обліку комунальних підприємств обсягу завершеного будівництва, реконструкції, капітального ремонту та збільшення обсягів статутного капіталу;
контроль за використання коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади виділених на виконання Програм відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання);
цільове та ефективне витрачання коштів бюджету розвитку бюджету Бориславської міської територіальної громади.

8) Комунальному некомерційному підприємству “Центральна міська лікарня міста Борислава” Бориславської міської ради (Головчак Віталій):
8.1) встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання установами охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок бюджету територіальної громади , енергоносіїв у натуральних одиницях;
8.2) не допускати виникненню простроченої заборгованості по оплаті праці з нарахуваннями працівникам комунального некомерційного підприємства “Центральна міська лікарня міста Борислава” Бориславської міської ради;
8.3) забезпечити :
завершення роботи щодо укладення угод між Національною службою здоров’я України та відділеннями комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м. Борислава» Бориславської міської ради в рамках програм державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік;
забезпечити цільове та ефективне використання коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади виділених на фінансування Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань за рецептами виписаними сімейними лікарями-фізичними особами підприємцями.

10) Управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради (Рахель Володимир) :
10.1) забезпечити:
погашення дебіторської заборгованості, яка виникла по власних надходженнях установ культури, зокрема, платі за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01 квітня 2021 року;
виконання розпорядження міського від 22 березня 2021 року № 68-р «Про затвердження Плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці»

11) Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Цапів Ірина) :
11.1) здійснювати контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів та вживати заходів щодо недопущення зростання протермінованої дебіторської та кредиторської заборгованості;
11.2) не допускати взяття на облік зобов’язань, які не підтверджені відповідними кошторисними призначеннями;
11.3) встановити ефективний контроль за використанням енергоресурсів та забезпечити дотримання доведених натуральних норм установами соціального захисту;
11.4) забезпечити :
виконання розпорядження міського від 22 березня 2021 року № 68-р «Про затвердження Плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці»;
ефективне та цільове використання коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади, виділених на фінансування Програм соціального захисту мешканців територіальної громади.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа, заступників міського голови Солоненко Світлану, Гарсимів Роксоляну, згідно з розподілом їх функціональних обов’язків .

Міський голова                                                    Ігор ЯВОРСЬКИЙ.

Attachments