1494-mr5-2020 “Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на вул.Чорновола,2 у м.Бориславі, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки громадянину Мирону ГРОМИКУ”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
_____________ Борислав ___________

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на вул.Чорновола,2 у м.Бориславі, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки громадянину Мирону ГРОМИКУ

Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничого підприємства “ГАЛГЕО” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву Громика Мирона про продаж земельної ділянки, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 16 жовтня 2020 року №103/2, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0646 га на вул.Чорновола,2 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:03:021:0070).

2. Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0646 га на вул.Чорновола,2 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:03:021:0070), у сумі 172 995 гривень (сто сімдесят дві тисячі дев’ятсот дев’яносто п’ять гривень), що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 267, 79 гривень (двісті шістдесят сім гривень 79 копійок).

3. Продати Громику Мирону Севериновичу, який зареєстрований у м.Бориславі, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0646 га на вул.Чорновола,2 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:03:021:0070) для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, із земель, що перебувають в оренді (землі житлової та громадської забудови) за 172 995 гривень (сто сімдесят дві тисячі дев’ятсот дев’яносто п’ять гривень).

4. Громику Мирону Севериновичу укласти з Бориславською міською радою договір купівлі – продажу земельної ділянки та провести оплату згідно з діючим законодавством.

5. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Піх Василь).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments