1504-mr5-2020 “Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання безоплатно земельних ділянок у власність”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
__________ Борислав №_________

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
та надання безоплатно земельних ділянок у власність
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 40, 118, 125, 1861 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України „Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України „Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяви Кулинича Олега, Голяк Ірини, Сергієнко Лідії про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання їх у власність, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від ________________ 2020 року №_________, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надати їх безоплатно у власність для будівництва та обслуговування гаража, із земель не наданих у власність та користування (землі житлової та громадської забудови), а саме:
1.1) 63 кв.м. на вул.Д.Галицького у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:01:002:0130) Кулиничу Олегу Степановичу, який зареєстрований у м.Бориславі;
1.2) 30 кв.м. на вул.С.Коваліва у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:11:031:0239) Голяк Ірині Богданівні, яка зареєстрована у м.Бориславі;
1.3) 28 кв.м. на вул.Яворницького у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:03:021:0258) Сергієнко Лідії Михайлівні, яка зареєстрована у м.Бориславі.

2. Зазначеним вище громадянам провести державну реєстрацію права власності на земельні ділянки.

3. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності та здійснювати контроль за поступленням коштів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Піх Василь).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments