153-mr5-2021 “Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання безоплатно земельних ділянок у власність”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2021 року Борислав №______

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та надання безоплатно земельних ділянок у власність
Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 33, 118, 123, 125, 1861 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України “Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, Закону України “Про особисто селянське господарство”, розглянувши заяви Попик Мар’яни, Кінаш Степанії, Кінаша Остапа, Вальковича Івана про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельнихї ділянок та надання її у власність, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від ______________2021 року №______, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надати їх безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, які не надані у власність та користування (землі сільськогосподарського призначення), а саме:
1.1) 1624 кв.м. у с.Попелі Дрогобицького району Львівської області (кадастровий номер 4621285900:01:001:0079) Попик Мар’яні Володимирівні, яка зареєстрована у м.Бориславі;
1.2) 1000 кв.м. у с.Попелі Дрогобицького району Львівської області (кадастровий номер 4621285900:01:004:0037) Кінаш Степанії Володимирівні, яка зареєстрована у с. Попелі Дрогобицького району Львівської області;
1.3) 2138 кв.м. у с.Попелі Дрогобицького району Львівської області (кадастровий номер 4621285900:01:001:0035) Кінашу Остапу Степановичу, який зареєстрований у с. Попелі Дрогобицького району Львівської області;
1.4) 1500 кв.м. у с.Попелі Дрогобицького району Львівської області (кадастровий номер 4621285900:01:001:0082) Вальковичу Івану Ярославовичу, який зареєстрований у с. Попелі Дрогобицького району Львівської області.

2. Зазначеним вище громадянам провести реєстрацію права власності на земельні ділянки.

3. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності та здійснювати контроль за поступленням коштів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments