154-mr5-2021 “Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання безоплатно земельних ділянок у власність і в оренду”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2021 року Борислав №______

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
та надання безоплатно земельних ділянок у власність і в оренду

Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 35, 36, 93, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 1861 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України „Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України „Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяви Гулича Ігоря, Коника Володимира, Гагатка Олександра, про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання їх у власність, Бегара Романа про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її в оренду, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від __________________2021 року №_______, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надати їх безоплатно у власність для ведення садівництва, із земель не наданих у власність та користування (землі сільськогосподарського призначення), а саме:
1.1) 269 кв.м. на вул.І.Франка у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:18:046:0388) Гуличу Ігорю Івановичу, який зареєстрований у м.Бориславі;
1.2) 485 кв.м. на вул.І.Франка у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:18:046:0389) Конику Володимиру Іллічу, який зареєстрований у с. Ісаїв Турківського району Львівської області;
1.3) 479 кв.м. на вул.І.Франка у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:18:046:0387) Гагатку Олександру Фрідріховичу, який зареєстрований у м. Бориславі.

2.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 200 кв.м. на вул.І.Франка у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:18:046:1386) та надати її в оренду терміном на ______ років Бегару Роману Миколайовичу, який зареєстрований у м.Бориславі, для ведення городництва із земель не наданих у власність та користування (землі сільськогосподарського призначення) .

3.Зазначеним вище громадянам провести реєстрацію права власності та оренди на земельні ділянки, згідно з пунктами 1,2 цього рішення..
4. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів та здійснювати контроль за поступленням коштів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments