№156-prv-2019 „Про надання дозволу на вчинення правочину”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

__________ 2019 року    Борислав    № ___

Про надання дозволу на вчинення правочину

Відповідно до ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 242 Цивільного кодексу України, ст.121 Земельного кодексу України, враховуючи подання начальника служби у справах дітей від 23.04.2019 року №176, розглянувши звернення гр.гр. Литвин-Миськів О.В. та Миськів В.О. та долучені до нього документи, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл гр.гр. Миськіву Василю Олексійовичу та Литвин-Миськів Оксані Василівні на оформлення земельної ділянки, площею 0,069 га на вул.**************, на ім’я малолітньої **********, ******** року народження, що зареєстрована в ************** для будівництва та обслуговування житлового будинку, який належить їй згідно договору дарування, а також надати дозвіл на отримання витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ім’я дитини.

2. Координацію за виконанням цього рішення покласти на службу у справах дітей міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.В.Гарасимів.

Міський голова                                            І.Р.Яворський

Вкладення