№157-prv-2019 „Про затвердження Положення про комісію з питань визначення стану зелених насаджень, їх відновної вартості та про затвердження її посадового складу в новій редакції”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

___________________       Борислав        № ________

Про затвердження Положення про комісію з питань визначення стану зелених насаджень, їх відновної вартості та про затвердження її посадового складу в новій редакції
Відповідно до ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року №1045, беручи до уваги доповідну записку начальника відділу оборонної роботи цивільного захисту та охорони довкілля Бориславської міської ради В. Прідуна від 04.06.2019 р. та для вдосконалення роботи міської комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1.Затвердити в новій редакції:
1.1) положення про комісію з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню (далі – комісія) що додається..
1.2) посадовий склад комісії згідно з додатком.

2 Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 07 жовтня 2015 року № 181 «Про затвердження Положення про комісію з питань визначення стану зелених насаджень, їх відновної вартості та її посадового складу».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.С. Садлівського.

Міський голова                                               І.Р.Яворський

Вкладення