№166-prv-2020 „Про погодження змін в додатки 3,5 до рішення міської ради від 20.12.2019 року №2208 „Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

2020 року Борислав №

Про погодження змін в додатки 3,5 до
рішення міської ради від 20.12.2019 року
№2208 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом

13202100000
(код бюджету)

Відповідно до п.6 ст.23 Бюджетного кодексу України, пп.1 п.а частини першої ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги листа в.о.начальника фінансового управління, заступника начальника, начальника бюджетного відділу у складі фінансового управління міської ради Н.Лясоти від 15 вересня 2020 року №01-35/537, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ :

1. Погодити зміни до додатку 3 «Уточнений розподіл видатків міського бюджету на 2020 рік» рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік» за загальнимл та спеціальним фондом згідно з додатком 1.

2. Погодити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об’єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2020 році згідно з додатком 2.

3. Вважати додатки 1-2 до цього рішення невід’ємною його частиною.

4. Начальнику фінансового управління міської ради Ю.Петрів подати на затвердження міської ради погоджені зміни в додатки 3,5 до рішення міської ради від 20.12.2019 року №2208 „Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків .

Міський голова                                                   І.Яворський

Attachments