№167-prv-2020 „Про погодження внесення змін до Програми розвитку туризму та рекреації в місті Бориславі на 2019 – 2021 роки”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
_________ року Борислав №______

Про погодження внесення змін до Програми
розвитку туризму та рекреації в місті
Бориславі на 2019 – 2021 роки

Відповідно до п.1 ч.2 ст.52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про туризм», беручи до уваги доповідну записку головного спеціаліста відділу розвитку міста від 16 вересня 2020 року, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Погодити внесення змін до Програми розвитку туризму та рекреації в місті Бориславі на 2019 – 2021роки (надалі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 14 листопада 2019 року № 2158, а саме: п.1 додатку 2 до Програми у частині переліку заходів щодо реалізації Програми на 2020 рік читати у новій редакції, що додається.
2. Доручити головному спеціалісту відділу розвитку міста міської ради І.Рязановій подати проєкт рішення міської ради про внесення змін до Програми на затвердження міській раді.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С.Солоненко.

Міський голова                                                                 І. Яворський

Attachments