№187-prv-2019 „Про погодження внесення доповнення та змін до Програми розвитку інформаційного простору та фінансової підтримки комунального підприємства „Радіоредакція „Слово” на 2017-2019 роки”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

__________________            Борислав              № ___

Про погодження внесення доповнення та змін до Програми розвитку інформаційного простору та фінансової підтримки комунального підприємства „Радіоредакція „Слово” на 2017-2019 роки

Керуючись п.1 ч.2 ст.52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.7 ч.1 ст.91 Бюджетного кодексу України, беручи до уваги клопотання директора комунального підприємства „Радіоредакція „Слово” Т.Шеремети та доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі Л.Попеля від 08 липня 2019 року, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити:
-внесення доповнення до Програми розвитку інформаційного простору та фінансової підтримки комунального підприємства „Радіоредакція „Слово” на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Бориславської міської ради від 31 серпня 2017 року № 807 пунктом 4.3 розділу 4 Програми підпунктом «д» такого змісту: «створити та ввести в дію FM- радіо;
-внесення зміни до паспорту Програми розвитку інформаційного простору та фінансової підтримки комунального підприємства „Радіоредакція „Слово” на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Бориславської міської ради від 31 серпня 2017 року № 807, у частині загального обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, а саме: пункт 8 читати у такій редакції:

„8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми складає 2176,0 тис.грн.
у тому числі: у 2017 році-440,0 тис.грн.
у 2018 році-555,0 тис.грн.
у 2019 році-1181,0 тис.грн.”

2. Начальнику відділу економіки та торгівлі міської ради Л.Попелю подати на затвердження Бориславській міській раді внесення доповнення до Програми розвитку інформаційного простору та фінансової підтримки комунального підприємства „Радіоредакція „Слово” на 2017-2019 роки та зміни до паспорту Програми .

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С.Солоненко.

Міський голова                                             І.Р.Яворський

Вкладення