244-mr5-2021 “Про відмову у розробленні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2021 року Борислав №______

Про відмову у розробленні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 35, 118, 123 Земельного кодексу України, статей 17, 18, 19, 24, 25 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, розглянувши заяви Турецької Олени, Химин Марії про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, беручи до уваги довідки відділу архітектури та містобудування та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 07 квітня 2021 року №12/1, №12/2, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вул.Потік у м.Бориславі для ведення садівництва, у зв’язку з тим, що місце розташування земельних ділянок не відповідає вимогам містобудівної документації, так як згідно генерального плану та плану зонування міста – житлова забудова, прибудинкова територія багатоквартирного житлового будинку, де земельні ділянки надаються зі згоди співвласників будинку про вилучення з прибудинкової території, а саме:
1.1) 906 кв.м. Турецькій Олені Володимирівні, яка зареєстрована у м.Бориславі;
1.2) 300 кв.м. Химин Марії Паньківні, яка зареєстрована у м.Бориславі.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігоря ЯВОРСЬКОГО

Attachments