№245-prv-2019 „Про внесення змін до Інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та діловодства у Бориславській міській раді та її виконавчих органах”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

жовтня 2019 року         Борислав           № ____

Про внесення змін до Інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та діловодства у Бориславській міській раді та її виконавчих органах

Відповідно до ст.40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ”, п.п.5 п.42 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах та в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, беручи до уваги доповідну записку начальника відділу оборонної роботи , цивільного захисту та охорони довкілля В.Прідуна від 01жовтня 2019 року, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1.Внести зміни до абзацу 2 пункту 68 Інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та діловодства у Бориславській міській раді та її виконавчих органах, затвердженої рішенням виконкому від 06 грудня 2018 року №288, доповнивши його абзацом 3 такого змісту:
„Проекти розпоряджень з кадрових питань (особового складу) про призначення (звільнення) осіб на посадах, включених до номенклатури посад міської ради, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, візуються відповідальною посадовою особою щодо забезпечення режиму секретності в Бориславській міській раді.”.

2. Відповідно абзац 3 Інструкції вважати абзацом 4.

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 05 жовтня 2017 року №203 Про внесення змін до п.76 рішення виконкому від 26 квітня 2012 року № 90 „Про затвердження Інструкції з діловодства у Бориславській міській раді та її виконавчих органах”

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому І.Кобилецького.

Міський голова                                                                         І.Яворський

Attachments