№250-prv-2021 „Про організацію навчання і оплату праці педагогічних працівників у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті на 2021/2022 навчальний рік”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
2021 року Борислав № _______

Про організацію навчання і оплату праці педагогічних працівників у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті на 2021/2022 навчальний рік

Відповідно до п.п.1 п.а ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009р. №312, Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009р. №854. Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019 року №536), угод укладених між Бориславським МНВК і навчальними закладами ЗОШ №1, 3, 4,5,7,8, гімназією, які передають в МНВК на «Технології» беручи до уваги клопотання відділу освіти міської ради від 10.09.2021 року № 01-18\552, враховуючи наявність належної матеріальної бази для профільного навчання в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті і побажання учнів та батьків, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Дозволити відділу освіти міської ради (Е.Качмарчик) у 2021/22 навчальному році
1.1). здійснити передачу навчальних годин із загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів в міжшкільний навчально-виробничий комбінат:
ЗОШ №1-3 год
ЗОШ №3-6 год
ЗОШ №4-3 год
ЗОШ №5-4 год
ЗОШ №7-3 год
ЗОШ №8-4 год
Гімназія – 3 год
26 год
1.2). здійснювати оплату праці педагогічним працівникам міжшкільного навчально-виробничого комбінату за проведення занять у групах:
українська народна вишивка – 2 год
основи підприємницької діяльності – 11 год
оператор обробки інформації – 9 год
швейна справа – 11 год
автосправа – 9 год
2. Затвердити розподіл учнів у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті за профілем навчання згідно з додатком
3. Фінансовому управлінню міської ради (Ю. Петрів) проводити фінансування відділу освіти міської ради відповідно до п.1. цього рішення
4. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів.

Міський голова                                                    Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments