№271-prv-2019 „Про повідомну реєстрацію колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ДЮСШ на 2019-2023 роки”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

___________________         Борислав                  № ________

Про повідомну реєстрацію колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ДЮСШ на 2019-2023 роки

Керуючись п.п. 9 п. б ч.1.ст.34 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України ”Про колективні договори і угоди”, постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013р. № 115 “ Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів”, беручи до уваги клопотання керівництва, доповідну записку начальника управління праці та соціального захисту населення І.М.Цапів від 29.10.2019 року № 1427 , виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести повідомну реєстрацію колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ДЮСШ на 2019-2023 роки

2. Начальнику управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради /І. Цапів/ зробити напис на першій сторінці колективного договору та внести в реєстр колективних договорів запис про повідомну реєстрацію колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ДЮСШ на 2019-2023 роки

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів.

Міський голова                                                                       І.Р.Яворський

Attachments