№279-prv-2021 „Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини *************, ****** року народження для її тимчасового виїзду за межі України”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

__________ 2021 року Борислав № ___

Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини *************, ****** року народження для її тимчасового виїзду за межі України

Розглянувши висновок від 08 жовтня 2021 року про підтвердження місця проживання дитини *********, *********** року народження для її тимчасового виїзду за межі України, заяву **********, передбачені пунктом 721 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», інші документи, зібрані службою у справах дітей Бориславської міської ради, встановлено, що дитина, зареєстрована та проживає разом з заявником за адресою*************.
Враховуючи викладене, відповідно до п.4, ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.2, ст.19, ч.5 ст.157 Сімейного кодексу України, пункту 721 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», беручи до уваги протокол № 13 від 08.10.2021 року засідання комісії з питань захисту прав дитини та відсутність інформації про наявність рішення суду про визначення місця проживання дитини з іншим із батьків або відкриття провадження у справі щодо визначення місця проживання дитини, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити висновок служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини **************, ***** року народження, разом з матір’ю ******** для їх тимчасового виїзду за межі України.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну.

Заявника повідомлено про необхідність інформування служби у справах дітей про повернення дитини в Україну протягом місяця з дня в’їзду в Україну

та про відповідальність, передбачену частиною сьомою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України.

Це рішення пред’являється під час перетинання державного кордону України та діє протягом одного року з дня набрання ним законної сили.

Міський голова                                               Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments