№280-prv-2021 „Про надання дозволу на укладення та посвідчення договору про визначення часток у квартирі та посвідчення і укладення договору дарування 3/4 часток квартири, право користування якою має неповнолітній ***********, та де зареєстровано місце проживання дитини”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

__________ 2021 року Борислав № ___

Про надання дозволу на укладення та посвідчення договору про визначення часток у квартирі та посвідчення і укладення договору дарування 3/4 часток квартири, право користування якою має неповнолітній ***********, та де зареєстровано місце проживання дитини

Відповідно до п.п.4, п.б. ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.3 ст.177 Сімейного кодексу України, ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», ст.ст. 17, 18 «Про охорону дитинства», п.67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи подання начальника служби у справах дітей від 08 жовтня 2021 року № 327, розглянувши звернення ************та долучені до них документи, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Дозволити укласти та посвідчити договір про визначення часток у квартирі №*** по вул. ********************, що є спільною сумісною власністю.
2. Дозволити ************* посвідчити та укласти договір дарування належних їм, на праві спільної часткової власності ¾ часток квартири №*******, по вул.********** на ім’я ********, право користування якою має неповнолітній ***************, ***** року народження та де зареєстровано місце проживання дитини.

3. Координацію за виконанням цього рішення покласти на службу у справах дітей міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну.

Міський голова                                              Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments