№293-prv-2019 „Про спорудження пам’ятника (скульптури) місцевого значення Йогану Зегу на вул.Шевченка в м.Бориславі”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

___________________           Борислав              № ________

Про спорудження пам’ятника (скульптури) місцевого значення Йогану Зегу на вул.Шевченка в м.Бориславі

Відповідно до ст. 30, 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 6, 25 Закону України “Про охорону культурної спадщини”, Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності, ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» Постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 №1181 “Деякі питання спорудження (створення) пам’ятників і монументів”, Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури, Міністерства культури і мистецтв України від 30.11.2004 №231/806, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2004 №1588/10187 “Про затвердження Порядку спорудження (створення) пам’ятників і монументів”, розглянувши службову записку начальника відділу економіки та торгівлі Л.Попеля про спорудження пам’ятника (скульптури) місцевого значення Йогану Зегу на вул.Шевченка, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Спорудити у м.Бориславі пам’ятник (скульптуру) місцевого значення Йогану Зегу на вул.Шевченка в м.Бориславі .

2. Погодити місце розташування пам’ятника (скульптури) місцевого значення Йогану Зегу перед житловим будинком №12 на вул. Шевченка в м.Бориславі.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів.

Міський голова                                                                  І.Р. Яворський

Attachments