302-mr5-2021 “Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди землі на вул.Крутій Бічній у м. Бориславі Львівської області “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2021 року Борислав №____

Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди землі на вул.Крутій Бічній у м. Бориславі Львівської області

Відповідно до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 93, 123, п.а, в ст.141 Земельного кодексу України, розглянувши заяву арбітражного керуючого Плесканка О.В. про розірвання договору оренди земельних ділянок, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від ______________2021 року №_____, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Припинити Комунальному підприємству “Бориславводоканал” (код ЄДРПОУ 03348531), право оренди земельної ділянки площею 0,0500 га на вул.Крутій Бічній у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:24:066:0004) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення).

2.Розірвати договір оренди землі від 22 березня 2006 року №04.06.439.00033, укладений між Бориславською міською радою та Комунальним підприємством “Бориславводоканал”, за згодою сторін.

3. Рекомендувати Комунальному підприємсту “Бориславводоканал” укласти додаткову угоду про дострокове розірвання договору оренди та провести державну реєстрацію припинення права оренди.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments