Рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради „Про схвалення Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2021-2024 роки”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
04 листопада 2021 року          Борислав                 № 307

Про схвалення Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2021-2024 роки

Відповідно до п.22 ч.1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України № 823 від 25 серпня 2005 року „Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку”, беручи до уваги доповідну записку начальника відділу освіти Елли Качмарчик від 02.11.2021 №01-18/662

ВИРІШИВ:

1. Схвалити Програму надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2021-2024 роки (додаток).

2. Службі у справах дітей Анні Подставек забезпечити ведення реєстру дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в єдиній інформаційно-аналітичній системі „Діти”.

3. Відділу освіти Еллі Качмарчик забезпечити виплату одноразової допомоги дітям, після досягнення ними 18-річного віку.

4. Фінансовому управлінню Юрію Петріву забезпечити здійснення виплати одноразової допомоги, передбаченої у Програмі.

5. Відділу освіти Еллі Качмарчик подати Програму надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2021-2024 роки на затвердження міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну.

Міський голова                                                  Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments