№32-prv-2020 „Про внесення змін до рішення виконкому від 09.11.2011 №323 „Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк документів, які надаються за запитом на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
2020 року              Борислав                          № _

Про внесення змін до рішення виконкому від 09.11.2011 №323 „Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк документів, які надаються за запитом на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат”

Відповідно до ст.40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ч.3 ст. 21 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року №4 „Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”, беручи до уваги доповідну записку начальника загального відділу Г Стецун від 31 січня 2020 року, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконкому від 09.11.2011 №323 у частині розміру витрат на копіювання або друку документів, які надаються за запитом на інформацію, а саме:
додаток 2 до рішення виконкому викласти у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина та керуючого справами виконкому І.Кобилецького відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.

Міський голова                                                                       І.Яворський

Attachments