№323-prv-2021 „Про схвалення змін в додатки 1,2,3,4,5,6 до рішення міської ради від 22.12.2020 року №9 „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік” за загальним та спеціальним фондом”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

2021 року Борислав №

Про схвалення змін в додатки 1,2,3,4,5,6 до рішення міської ради від 22.12.2020 року №9 „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік” за загальним та спеціальним фондом

13544000000
(код бюджету)

Відповідно до пп.1 п.а частини першої ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, п.6 ст.23 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 01 жовтня 2021 року №945/0/5-21 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 грудня 2020 року №1230/0/5-20», беручи до уваги листа начальника фінансового управління міської ради Петріва Юрія від 15 листопада 2021 року №01-35/574, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:

1. Схвалити зміни до пп.1,2 п.1 рішення міської ради від 22 грудня 2020 року №9 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:
1.1)у підпункті 1 пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 2327398 гривень, у тому числі:
обсяг доходів за загальним фондом – 2327398 гривень, згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади в сумі 413132412 гривень 55 копійок, в тому числі обсяг доходів :
загального фонду міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 337263012 гривень;
спеціального фонду бюджету в сумі 75869400 гривень 55 копійок, у тому числі бюджету розвитку в сумі 61959314 гривень» ;
1.2) у підпункті 2 пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 2327398 гривень, у тому числі:
за загальним фондом збільшити обсяг видатків на суму 1314490 гривень;
за спеціальним фондом збільшити обсяг видатків на суму 1012908 гривень згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади у сумі 417849030 гривні 27 копійок, у тому числі обсяг видатків:
загального фонду міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 320883650 гривень 72 копійки;
спеціального фонду бюджету в сумі 96965379 гривня 55 копійок, у тому числі бюджету розвитку в сумі 82924695 гривень.»
1. Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«1.5) збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади на суму 1012908 гривень, джерелом покриття якого визначити кошти в сумі 1012908 гривень, які передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.»

2. Схвалити зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів бюджету Бориславської міської територіальної громади у 2021 році згідно з додатком 4.

3. Схвалити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації, капітального ремонту об”єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році згідно з додатком 5.

4. Схвалити зміни до розподілу витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році згідно з додатком 6.

5. Пункт 13 рішення міської ради від 22.12.2020 року №9 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік» доповнити підпунктом 13.30 такого змісту:
13.30) внески до статутного капіталу КНП «Бориславський міський парк культури і відпочинку» в сумі 43000 гривень для придбання основних засобів»

6. Вважати додатки 1-6 до цього рішення невід’ємною його частиною.

7. Начальнику фінансового управління міської ради Петріву Юрію подати на затвердження міської ради схвалені зміни в додатки 1,2,3,4,5,6 до рішення міської ради від 22.12.2020 року №9 „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік” за загальним фондом та спеціальним фондом

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа , заступників міського голови Солоненко Світлану, Гарсимів Роксоляну, згідно з розподілом їх функціональних обов’язків.

Міський голова                                                              Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments