№330-prv-2021 „Про намір передачі майна в оренду, шляхом проведення аукціону, за адресою: вул. Січових Стрільців, 17, м. Борислав”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
___________________Борислав № ________

Про намір передачі майна в оренду,
шляхом проведення аукціону, за адресою:
вул. Січових Стрільців, 17, м. Борислав

Відповідно до статті 29, частини 6 статті 59 та частини 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 6 та статті 12 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, Положення про оренду майна Бориславської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Бориславської міської ради від 22.06.2021 р. № 392, беручи до уваги клопотання управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради від 26.11.2021. №01-20/475, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Передати в оренду шляхом проведення аукціону об’єкт нерухомого майна, що належить до комунальної власності Бориславської міської територіальної громади – нежитлове приміщення 4, загальною площею 35,3 кв. м, за адресою: вул. Січових Стрільців, 17, м. Борислав, Львівська область, терміном на 5 років.
2. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради (Любомир Бреньо), розробити та опублікувати в електронній торговій системі оголошення про передачу майна зазначеного в пункті 1 цього рішення в оренду на аукціоні, а також вчиняти інші дії, необхідні для проведення та завершення електронного аукціону, встановлені Законом України “Про оренду державного та комунального майна” та Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Андросова Андрія).

Міський голова                                                  Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments