№370-prv-2021 „Про схвалення проекту додатку до Програми з організації військового обліку військовозобов’язаних та призовників, призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України та підготовку юнаків до військової служби Бориславської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки у новій редакції”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

_____________2021 року Борислав № _____

Про схвалення проекту додатку до Програми з організації військового обліку військовозобов’язаних та призовників, призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України та підготовку юнаків до військової служби Бориславської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки у новій редакції

Відповідно до п.1 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», рішення Бориславської міської ради від 11 лютого 2021 року №101 «Про затвердження Програми з організації військового обліку військовозобов’язаних та призовників, призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України та підготовку юнаків до військової служби Бориславської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки» та беручи до уваги доповідну записку начальника відділу оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля Володимира Прідуна від 22 грудня 2021 року, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проект додатку до Програми з організації військового обліку призовників та військовозобов’язаних, призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України та підготовки юнаків до військової служби Бориславської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням ради від 11 лютого 2021 року №101 викласти його у редакції у новій редакції, що додається.

2. Начальнику відділу оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля Бориславської міської ради Прідуну Володимиру подати на затвердження ради додаток до Програми з організації військового обліку військовозобов’язаних та призовників, призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України та підготовки юнаків до військової служби Бориславської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки у новій редакції.

3 Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа.

Міський голова                                                     Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments