421-mr6-2022 “Про затвердження Програми та паспорту оновлення та розроблення містобудівної документації на території Бориславської міської територіальної громади на 2022-2025 роки”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

_______________2022 р.__ Борислав № ________

Про затвердження Програми та паспорту оновлення та розроблення містобудівної документації на території Бориславської міської територіальної громади на 2022-2025 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст.ст.10, 17 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” та Закону України “Про землеустрій”, беручи до уваги доповідну записку начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бреня Любомира, з метою подальшого вдосконалення і розвитку ринкових земельних відносин, здійснення пріоритетних заходів в галузі ефективного використання та охорони земель, забезпечення реалізації громадянами, юридичними особами, територіальними громадами права власності на землю беручи до уваги доповідну записку начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бреня Любомира, рішення постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та архітектури від____________2022року №________, постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від __________2022 року №_______, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму та паспорт оновлення та розроблення містобудівної документації на території Бориславської міської територіальної громади на 2022-2025 роки, що додається.

2. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (Бреньо Любомир) рішення розмістити на офіційному веб – сайті міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро), постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments