437-mr6-2022 “Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 03.09.2015р. № 2020 “Про реорганізацію шляхом приєднання КП “Струмок””

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
________________ Борислав № ________

Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 03.09.2015р.
№ 2020 “Про реорганізацію шляхом
приєднання КП “Струмок”

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтей 106, 107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського Кодексу України, ч. 7 статті 4 та статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичнихосіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від _________№_____, клопотання управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури від 13.01.2022 року №01-20/12 , міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 03.09.2015р. № 2020 “Про реорганізацію шляхом приєднання КП “Струмок”, а саме:

1.1) додаток до рішення міської ради від 03.09.2015р. № 2020 читати у такій редакції:
” Комісія з припинення юридичної особи КП “Струмок”
Іван Сорока – директор КП “Еко-місто”, голова комісії;
Оксана Дидик – головний бухгалтер КП “Еко-місто”, секретар комісії.
Члени комісії:
Орест Перелом – директор КП “Струмок”;
Оксана Паращак – головний спеціаліст відділу комунального майна, управління комунальної власності, земеьних відносин та архітектури;
Роман Корпан – головний спеціаліст з технічного нагляду та енергозбереження управління житлово-комунального господарства та енергозбереження;
Ірина Миськів – головний спеціаліст відділу доходів фінансового управління;
Андрій Мельник – головний спеціаліст відділу правового забезпечення, відповідальний секретар адмінкомісії.

1.2) пункт 3 рішення читати у такій редакції::
” 3. Встановити двомісячний строк з дня оприлюднення повідомлення про припинення шляхом приєднання у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для пред’явлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, діяльність якої припиняється.”

2. Доповнити рішення міської ради від 03.09.2015р. № 2020 пунктами 4, 5, 6 такого змісту:

“4. Голові комісії з припинення юридичної особи протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення подати державному реєстратору необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення комунального підприємства “Струмок” шляхом приєднання”.

“5. Комісії з припинення юридичної особи КП “Струмок” після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти передавальний акт, надати його для затвердження Бориславській міській раді та з довідкою архівної установи надати державному реєстратору.”

“6. КП “ЕКО-МІСТО” (Сорока Іван) внести відповідні зміни у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”.

3. Відповідно пункт 4 рішення міської ради від 03.09.2015р. № 2020:вважати пунктом 7 та читати його у новій редакції, а саме:

“7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Андросова Андрія).”

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments