437-mr6-2022 “Про виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади за 2021 рік”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

2022 року Борислав №

Про виконання бюджету Бориславської
міської територіальної громади за 2021 рік

Відповідно до ч.4.ст.80 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт виконавчого комітету міської ради про підсумки виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади за 2021 рік, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26 січня 2022 року №___ та листа начальника фінансового управління міської ради від 24 січня 2022 року №01-35/35 , міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити звіт начальника фінансового управління Бориславської міської ради Петріва Юрія про підсумки виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади за 2021 рік, в тому числі:
1.1) за доходами в сумі 394486,4 тис.грн., за загальним фондом в сумі 351144,8 тис.грн. і спеціальним фондом в сумі 43341,6 тис.грн.;
1.2) за видатками в сумі 384592,5 тис.грн., в тому числі за загальним фондом в сумі 319962,6 тис.грн. та спеціальним фондом в сумі 64629,9 тис.грн., що додається

2 Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (Бреньо Любомир) :
2.1) вжити заходів щодо недопущення зменшення надходжень до бюджету Бориславської міської територіальної громади орендної плати за комунальне майно у порівнянні з минулим роком.
2.2) забезпечити:
виконання планових показників за надходженнями від відчудження майна, що знаходиться у комунальній власності та від надходжень від орендної плати;
виконання планових показників від продажу землі;
виконання плану надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
облік за наданням земельних ділянок в оренду чи користування юридичним та фізичним особам;
контроль за своєчасністю заключення та передачею на облік в Дрогобицьке управління головного управління Державної податкової служби у Львівській області договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
виконання плану надходжень від орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності, не допускаючи при цьому зменшення надходжень у порівнянні з минулим роком;
належний контроль за збереженням майна, що перебуває у комунальній власності;
формування та наповнення бази власників земельних ділянок, орендарів земельних ділянок, власників житлової та нежитлової нерухомості на виконання Меморандумів про співпрацю та взаємодію між Головним управлінням Державної податкової служби у Львівській області та територіальними громадами;
формування бази власників земельних паїв .
2.3) проводити роботу з платниками (юридичні фізичні особи), які допустили заборгованість до бюджету Бориславської міської територіальної громади по сплаті орендної плати за земельні ділянки, та земельного податку.

3. Комісії з питань забезпечення і повноти своєчасності сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій і стипендій та інших соціальних виплат (Солоненко Світлана):
3.1) проводити:
роботу із погашення заборгованості із заробітної плати та сплати платежів до бюджетів усіх рівнів;
заслуховування платників акцизного податку, що дупустили зменшення надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;
постійний моніторинг сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету територіальної громади з метою виявлення фактів зміни зарахування даного надходження до інших бюджетів;
3.2) заслуховувати спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкової служби у Львівській області керівників підприємств та організацій , які зменшили сплату податків до бюджетів територіальних громади в порівнянні з відповідним періодом минулого року та у яких мінімальна заробітна плата менше визначеного законодавством мінімального рівня;
3.3) активізувати роботу комісії в частині обстежень суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність на території міської територіальної громади.

4. Головному управлінню Державної податкової служби у Львівській області:
4.1) вжити заходів щодо :
погашення наявної на 01.01.2022 року та недопущення виникнення поточної заборгованості з платежів до бюджету територіальної громади;
повноти оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, виявлення фактів уникнення від оподаткування, недопущення збільшення заборгованості перед бюджетом міської територіальної громади та забезпечити виконання планових показників із надходжень до бюджету;
4.2) забезпечити :
виявлення найманих працівників, праця яких використовується роботодавцями без належного їх оформлення;
щомісячний моніторинг нарахування і сплати акцизного податку з кінцевих продаж;
виконання планових показників по податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок;
виконання планових показників, затверджених у бюджеті територіальної громади;
виконання вимог доручення голови Львівської облдержадміністрації від 02.04.2021 року №12/0/6-21 в частині обміну інформацією необхідної для розширення бази оподаткування.

5. Фінансовому управлінню міської ради (Петрів Юрій) :
5.1) спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкової служби у Львівській області:
посилити роботу з легалізації виплати заробітної плати у небюджетній сфері, вжити заходів щодо забезпечення в повному обсязі надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету;
5.2) запровадити постійний контроль за правильністю зарахування податків та платежів до бюджету міської територіальної громади і забезпечити вчасне виявлення та усунення випадків неправильного зарахування доходів бюджету;
5.3) здійснювати:
аналіз фактичних надходжень податків і зборів (податку на доходи фізичних осіб, податку на майно відмінне від земельної ділянки, податку на майно в частині плати за землю, єдиного податку) до бюджету міської територіальної громади у розрізі платників;
аналіз фактичних надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
аналіз власних надходжень бюджетних установ;
проведення роботи з з платниками (юридичні фізичні особи), які допустили заборгованість до бюджету Бориславської міської територіальної громади по сплаті податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, податку на майно відмінного від земельної ділянки;
постійний контроль за споживанням енергоносіїв в натуральних одиницях по бюджетних установах, що фінансуються за рахунок коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади;
щомісячний моніторинг фонду заробітної плати установ, що фінансуються за рахунок бюджету Бориславської міської територіальної громади;
щомісячно моніторинг виконання Плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці у 2022 році.
5.4) забезпечити :
публікацію інформації про виконання бюджету міста Борислава за 2020 рік в часописі «Нафтовик Борислава» в термін до 01 березня 2022 року
публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей у сфері бюджету і фінансів в термін до 15 березня 2022 року;
публічне представлення звіту про виконання бюджету міста Борислава за 2021 рік в термін до 20 березня 2022 року;
аналіз отриманої інформації від Головного управління Державної податкової служби у Львівській області на виконання доручення голови Львівської облдержадміністрації від 02.04.20021 року №12/0/6-21 з метою отримання додаткових надходжень до бюджету Бориславської міської територіальної громади;

6. Відділу освіти міської ради (Качмарчик Елла):
6.1) встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання установами освіти, що фінансуються за рахунок бюджету міської територіальної громади, енергоносіїв у натуральних одиницях.
6.2) забезпечити:
збільшення обсягу власних надходжень;
погашення дебіторської заборгованості, яка виникла по власних надходженнях установ освіти, зокрема платі за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01 січня 2022 року;
виконання Плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці»;
здійснити публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей у сфері освіти в термін до 15 березня 2022 року.

7 Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради (Левицький Олег):
7.1) забезпечити:
контроль за цільовим використанням коштів бюджету територіальної громади, що виділяються на фінансування програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територіальної громади не допускаючи при цьому реєстрації та взяття на облік бюджетних зобов’язань без відповідних бюджетних призначень;
контроль за відображенням в обліку комунальних підприємств обсягу завершеного будівництва, реконструкції, капітального ремонту та збільшення обсягів статутного капіталу;
контроль за використання коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади виділених на виконання Програм відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання);
цільове та ефективне витрачання коштів бюджету розвитку бюджету Бориславської міської територіальної громади;
публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей у сфері житлово-комунального господарства до 15 березня 2022 року.

8. Комунальному некомерційному підприємству “Центральна міська лікарня міста Борислава” Бориславської міської ради (Головчак Віталій):
8.1) встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання установами охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок бюджету територіальної громади , енергоносіїв у натуральних одиницях;
8.2) не допускати виникненню простроченої заборгованості по оплаті праці з нарахуваннями працівникам комунального некомерційного підприємства “Центральна міська лікарня міста Борислава” Бориславської міської ради;
8.3) забезпечити :
завершення роботи щодо укладення угод між Національною службою здоров҆я України та комунальним некомерційним підприємством «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради в рамках Програми медичних гарантій на 2022 рік;
розробку конкретних заходів щодо приведення штатної чисельності медичних працівників, адмінперсоналу до доведеного обсягу фінансового ресурсу Національною службою охорони здоров’я України згідно з укладеними договорами про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій у 2022 році
забезпечити цільове та ефективне використання коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади виділених на фінансування Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань за рецептами виписаними сімейними лікарями-фізичними особами підприємцями;
публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей у сфері охорони здоров`я до 15 березня 2022 року.

9. Управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради (Рахель Володимир) :
9.1) забезпечити:
погашення дебіторської заборгованості, яка виникла по власних надходженнях установ культури, зокрема, платі за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01 січня 2022 року;
виконання Плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці»;
публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей у сфері культури, фізичної культури та спорту, молоді до 15 березня 2022 року

10) Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Цапів Ірина) :
10.1) здійснювати контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів та вживати заходів щодо недопущення зростання протермінованої дебіторської та кредиторської заборгованості;
10.2) не допускати взяття на облік зобов’язань, які не підтверджені відповідними кошторисними призначеннями;
10.3) встановити ефективний контроль за використанням енергоресурсів та забезпечити дотримання доведених натуральних норм установами соціального захисту;
10.4) забезпечити :
виконання Плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці»;
публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей у сфері культури, фізичної культури та спорту, молоді до 15 березня 2022 року

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа, заступників міського голови Солоненко Світлану, Гарасимів Роксоляну, згідно з розподілом їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ.

Attachments